International Communication Training

Photo by Sebastiaan ter Burg / CC BY
International Communication Training for Managers / ICT - to specjalistyczny program szkoleń dla kadry zarządzającej, menedżerów oraz specjalistów, którzy w ramach swoich codziennych obowiązków pracują w międzynarodowych zespołach, są częścią zespołów wirtualnych (virtual teams), zarządzają projektami w międzynarodowych zespołach lub też od których wymaga się uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach, prezentacjach czy też negocjacjach.

Cykl szkoleń ICT składa się z poszczególnych modułów, które mogą być łączone w cały cykl szkoleniowy, lub mogą być przeprowadzane jako pojedyncze szkolenia.

Szkolenia prowadzone są w języku angielskim i dostosowywane są do poziomu znajomości języka wśród uczestników. Minimalny poziom języka angielskiego wśród uczestników wymagany jest na poziomie A2 według skali CEFR. Szkolenia mogą być prowadzone na poziomach A2 - C2 według CEFR.

W ramach ICT w chwili obecnej dostępne są następujące moduły szkoleniowe:
 • Budowanie relacji w grupie międzynarodowej
 • Prowadzenie prezentacji w środowisku międzynarodowym
 • Skuteczne negocjacje
 • Prowadzenie międzynarodowych spotkań i dyskusji
 • Międzynarodowa korespondencja biznesowa
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych z obcokrajowcamiBudowanie relacji w grupie międzynarodowej
"If you can be interested in people, you can own the world." 
                                                  Jay Abraham, US marketing expert
Photo by Sebastiaan ter Burg / CC BY
Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla managerów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej, którzy w swojej pracy uczestniczą w relacjach biznesowych i / lub współpracują z osobami z zagranicznych firm i instytucji.

Cel: Podniesienie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim w biznesowym towarzystwie ze szczególnym nciskiem na umiejetność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z obcokrajowcami.

Korzyści dla uczestników szkolenia: Umiejętność budowania relacji w międzynarodowym biznesie może być tak samo ważna jak inne np techniczne umiejętności. Istotne jest aby dobrze przemyśleć jak budujemy i rozwijamy trwałe relacje z kolegami z pracy, manadżerami, dostawcami, klientami i innymi partenrami biznesowymi. W ramach tego modułu uczestnicy szkolenia będą w stannie rozwinąć następujące kompetencje potrzebne w budowaniu relacji z partnerami z innych państw.
 • kompetencje językowe - słownictwo, gramatyka oraz struktury i strategie językowe języka angielskiego wykorzystywane w sytuacjach towarzyskich takich jak prowadzenie i kontrolowanie dyskusji. Sytuacje typu: small talk, networking, 
 • kompetencje funkcjonalne - kompetencje związane z umiejętnością prowadzenia i uczestniczenia w sytuacjach towarzyskich.
 • kompetencje międzykulturowe - umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z osbami z różnych kręgów kulturowych.
 • kompetencje interpersonalne - budowanie zaufania, aktywne słuchanie, przekonywanie do swoich racji.


Prowadzenie prezentacji w środowisku międzynarodowym
Photo by Sebastiaan ter Burg / CC BY
Dla kogo: Warsztat z prowadzenia prezentacji przeznaczony jest dla managerów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej, którzy w swojej pracy prowadzą prezentacje w języku angielskim. Szkolenie jest w szczególności dedykowane osobom, zajmującym się eksportem, reprezentacją firmy za granicami kraju jaki i członkom zespołów rozproszonych (virtual teams).

Cel: Pozyskanie umiejętności prowadzenia skutecznych prezentacji w języku angielskim w międzynarodowym gronie.

Korzyści dla uczestników szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność prowadzenia prezentacji dla publiczności, która składa się z obcokrajowców z różnych kręgów kulturowych. Szkolenie w formie warsztatu prowadzone jest w języku angielskim. Uczestnicy warsztatu zdobędą cztery nowe kompetencje:
 • kompetencje językowe - słownictwo, gramatyka oraz struktury i strategie językowe języka angielskiego na potrzeby prowadzenia prezentacji dla międzynarodowych odbiorców,
 • kompetencje funkcjonalne - kompetencje związane z umiejętnością prowadzenia prezentacji dla różnych wielkości grup, kwestie organizacyjne, techniczne z puntu widzenia międzynarodowego charakteru prezentacji,
 • kompetencje międzykulturowe - prezentacje w środowisku międzynarodowym i wynikające z tej sytuacji wyzwania takie jak: bezpośredniość, budowanie zaufania, różny stosunek do czasu, reagowanie na pytania od publiczności,  
 • kompetencje interpersonalne - budowanie zaufania, komunikacja niewerbalna, , emisja głosu, pewność siebie, aktywne słuchanie, przekonywanie do swoich racji.Skuteczne negocjacje 
Photo by Sebastiaan ter Burg / CC BY
Dla kogo: Warsztat negocjacyjny przeznaczony jest dla managerów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej, którzy w swojej pracy prowadzą negocjacje z partnerami zagranicznymi w języku angielskim.

Cel: Podniesienie skuteczności prowadzonych negocjacji oraz umiejętności radzenia sobie w negocjacjach w międzynarodowym gronie.

Korzyści dla uczestników szkolenia: uczestnicy szkolenia zdobędą nowe kompetencje, dzięki którym będą bardziej efektywnymi negocjatorami w międzynarodowym środowisku biznesowym. Szkolenie w formie warsztatu nastawione jest na rozwój 4 typów kompetencji:
 • kompetencje językowe - słownictwo, gramatyka oraz struktury i strategie językowe języka angielskiego na potrzeby prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach w międzynarodowej zespole
 • kompetencje funkcjonalne - kompetencje związane z umiejętnością prowadzenia i uczestniczenia w efektywnych negocjacjach. Skuteczne prowadzenie negocjacji, przedstawianie oferty, odrzucanie oferty, targowanie się, itp.
 • kompetencje międzykulturowe - negocjacje w grupie międzynarodowej i wynikające z tej sytuacji wyzwania takie jak: bezpośredniość, budowanie zaufania, różny stosunek do czasu, sposób prezentacji oferty, przerywanie i przejmowanie inicjatywy, 
 • kompetencje interpersonalne - budowanie zaufania, podejmowanie decyzji, aktywne słuchanie, przekonywanie do swoich racji.Prowadzenie międzynarodowych spotkań i dyskusji
Photo by Jim Larrison / CC BY
Dla kogo: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w ramach swoich obowiązków uczestniczą oraz / lub, ze względu na międzynarodowy charakter uczestników,  prowadzą spotkania prowadzone w języku angielskim. Szkolenie może być dostosowane do tradycyjnych form spotkań, jak i do spotkań grup rozproszonych (virtual teams).

Cel: zwiększenie efektywności komunikacji podczas spotkań w zespole międzynarodowych partnerów biznesowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia: uczestnicy szkolenia zdobędą nowe kompetencje, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy podczas spotkań w międzynarodowym towarzystwie biznesowym.

Zastosowanie tych kompetencji w praktyce umożliwi uczestnikom szkolenia zwiększyć efektywność spotkań, skrócić czas prowadzonych sesji, uniknięcie niepotrzebnych konfliktów, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z osobami z innych kręgów kulturowych.

Forma i treść szkolenia nastawiona jest na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia spotkań w języku angielskim w międzynarodowym gronie partnerów biznesowych.

W przypadku, szkolenia International Meetings nacisk kładziony jest na rozwój następujących kompetencji:
 • kompetencje językowe - słownictwo, gramatyka oraz struktury i strategie językowe języka angielskiego na potrzeby prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach w międzynarodowej zespole,
 • kompetencje funkcjonalne - kompetencje związane z umiejętnością prowadzenia i uczestniczenia w efektywnym spotkaniu. Skuteczne prowadzenie spotkania, kolejność wystąpień, zajmowanie stanowiska, prowadzenie protokołu ze spotkania, itp.,
 • kompetencje międzykulturowe - prowadzenie spotkań w grupie międzynarodowej i wynikające z tej sytuacji wyzwania takie jak: różny stosunek do czasu, sposób prezentacji własnych opinii, przerywanie i przejmowanie inicjatywy, 
 • kompetencje interpersonalne - radzenie sobie z konfliktem w grupie, budowanie zaufania, podejmowanie decyzji, aktywne słuchanie, przekonywanie do swoich racji.