Różnice Międzykulturowe Warsztaty i Szkolenia

Różnice Międzykulturowe - Szkolenie dostępne w języku angielskim lub polskim.

Komunikacja i zarządzanie w zespołach wielokulturowych.


Podczas naszego szkolenia, uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:
  • budowania relacji w środowisku międzynarodowym
  • prowadzenia spotkań i dyskusji w międzynarodowym gronie
  • budowania zespołów składających się z osób z różnym tłem kulturowym
  • wprowadzania efektywnych międzynarodowych projektów 
  • rozumienia typowych zderzeń międzykulturowych
  • przygotowania się na szok międzykulturowy
  • przygotowania się do międzynarodowych fuzji i przejęć
  • prowadzenia biznesu razem z (Anglikami, Amerykanami, Chińczykami, ...)
  • zdobywania klientów na rynkach międzynarodowych
  • świadomość różnych sposobów podejścia do czasu w zależności od miejsca prowadzenia biznesu
---
Tagi: Szkolenie z różnic międzykulturowych, różnice kulturowe, różnice międzykulturowe